HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 077.26.92.888

Hỏi đáp

  • i-VTEC - mạnh mẽ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn

    Động cơ VTEC ưu việt được tiếp tục phát triển thêm. Một lần nữa, Honda đã chứng minh rằng động cơ có thể cùng một lúc vận hành đầy sức manh, tiết kiệm nhiên liệu, và sạch. Hiện nay, Honda kết hợp VTC mới với sáng tạo VTEC lừng lanh để tiến đến cuộc cách mạng về sức vận hành VTEC thông minh (i-VTEC)