HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 077.26.92.888

Sửa chữa thân vỏ

  • Sơn gốc nước

    Việc sử dụng sơn gốc nước thay cho sơn gốc dầu là nhằm loại bỏ thành phần phát thải bay hơi hữu cơ gây độc hại cho sức khỏe con người và môi trường.

    Đến với dịch vụ đồng sơn của Honda Việt Nam là bạn đã chung tay ủng hộ vì một Môi trường xanh và hết lòng vì cộng đồng xung quanh.