HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 077.26.92.888

Thông tin doanh nghiệp

 • Thông báo phát hành Hóa Đơn - Ký Hiệu: KT/19P từ số 12001 đến số 20000

  Công ty cổ phần ô tô Kim Thnah thông báo phát hành Hóa Đơn - Ký Hiệu: KT/19P từ số 12001 đến số 20000 kể từ ngày 01/08/2019

 • Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn và Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng KT/17P

  Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn và Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng 

  Của Công Ty Cổ Phần Ô Tô Kim Thanh

   

  Kính gửi:      - QUÝ KHÁCH HÀNG

   -  CÁC BÊN LIÊN QUAN

   V/v: Sử dụng hóa đơn GTGT đặt in.

   Thưa Quý Ông /Bà,

   Trước tiên, xin cám ơn Ông/ Bà đã ủng hộ, hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

   - Căn cứ theo thông tư số 153/2010/TT-BT ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn báng hàng, cung cấp dịch vụ.

   Công ty CP Ô Tô Kim Thanh gửi đến quý khách hàng, các bên liên quan bảng thông báo phát hành hoá đơn và hoá đơn mẫu như sau:

 • Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần Ô tô Kim Thanh

  Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp  

  Công Ty Cổ Phần Ô Tô Kim Thanh 

  Mã số doanh nghiệp : 0304178450

   Đăng ký lần đầu : ngày 24 tháng 07 năm 2008

  Đăng ký  thay đổi  lần thứ : 1, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 • Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn và Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

  Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn và Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng 

  Của Công Ty Cổ Phần Ô Tô Kim Thanh

   

  Kính gửi:      - QUÝ KHÁCH HÀNG

   -  CÁC BÊN LIÊN QUAN

   V/v: Sử dụng hóa đơn GTGT đặt in.

   Thưa Quý Ông /Bà,

   Trước tiên, xin cám ơn Ông/ Bà đã ủng hộ, hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

   - Căn cứ theo thông tư số 153/2010/TT-BT ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn báng hàng, cung cấp dịch vụ.

   Công ty CP Ô Tô Kim Thanh gửi đến quý khách hàng, các bên liên quan bảng thông báo phát hành hoá đơn và hoá đơn mẫu như sau:

   

 • Thông báo phát hành hóa đơn 2015

 • Thông báo phát hành Hóa Đơn

 • Sơ đồ công ty

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Thông báo phát hành Hoá Đơn 2013

  Kính gửi:      - QUÝ KHÁCH HÀNG

                                -  CÁC BÊN LIÊN QUAN

  V/v: Sử dụng hóa đơn GTGT đặt in.

  Thưa Quý Ông /Bà,

  Trước tiên, xin cám ơn Ông/ Bà đã ủng hộ, hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

  - Căn cứ theo thông tư số 153/2010/TT-BT ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn báng hàng, cung cấp dịch vụ.

  Công ty CP Ô Tô Kim Thanh gửi đến quý khách hàng, các bên liên quan bảng thông báo phát hành hoá đơn và hoá đơn mẫu như sau: