HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 077.26.92.888

Giá Xe

29/02/2016 11:07

 

 

 GIÁ XE

jazz.png

Honda Jazz V 1.5 CVT 544.000.000 VNĐ Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

Honda Jazz VX 1.5 CVT
594.000.000 VNĐ
Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

Honda Jazz RS 1.5 CVT 624.000.000 VNĐ Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

GIAXECITY.png Honda City 1.5  559,000,000 VNĐ Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

Honda City 1.5 TOP 599,000,000 VNĐ Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

civic2019.jpg

Honda Civic 1.5 RS (Đỏ/Xanh đậm/ Đen ánh) 929,000,000 VNĐ   Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

Honda Civic 1.8 G (Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh) 789,000,000 VNĐ Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png 

Honda Civic 1.8 G (Trắng Ngọc) 794,000,000 VNĐ Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png 
   
 Honda Civic 1.8 E (Ghi bạc/ Đen ánh) 729,000,000 VNĐ  Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png 
   
 Honda Civic 1.5 RS (Trắng Ngọc) 934,000,000 VNĐ  Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png 
   
 Honda Civic 1.8 E( Trắng Ngọc) 734,000,000 VNĐ  Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png 

hrv.png

Honda HR-V G 786,000,000 VNĐ  Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

Honda HR-V L (Ghi bạc/ Xanh dương/ Đen Ánh 866,000,000 VNĐ  Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

Honda HR-V L (Trắng ngọc/ Đỏ) 871,000,000 VNĐ Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png 

32963b564832f3ff609480a96621c5d9.png

Honda CR-V L 1.093.000.000 VNĐ  Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

Honda CR-V G 1.023.000.000 VNĐ  Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

Honda CR-V E
983.000.000 VNĐ
Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png 

accord2016.png 

Honda Accord 2.4 AT

1,203,000,000 VNĐ  Screen%20Shot%202016-05-24%20at%2010.33.10%20PM.png

 

     
Giá Xe