In - Kim Thanh
In trang
11:09 - 20/09/2018
Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn - Lâm Đồng
•Chương trình: Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.
•Bên nhận tài trợ: Trường THCS Phú Hội
•Địa điểm: Huyện Đức Trọng– Tỉnh Lâm Đồng
•Thời gian trao tài trợ: ngày 04/09/2018
•Tổng số tiền tài trợ: 100.000.000 đồng.
•Chương trình: Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.
•Bên nhận tài trợ: Trường THCS Phú Hội
•Địa điểm: Huyện Đức Trọng– Tỉnh Lâm Đồng
•Thời gian trao tài trợ: ngày 04/09/2018
•Tổng số tiền tài trợ: 100.000.000 đồng.
Picture1.jpg
 
Picture2.jpg
 
Picture3.jpg
 
 
Picture4.jpg
 
Picture6.jpg