HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 077.26.92.888

City

Honda City

   

 

Giá xe Honda City - tổng hợp

 

 

 

TN%20%20Cam%20bien%20sau_resize.jpg

Cảm biến sau

TN%20%20camera%20-%20view_resize.jpg

Camera lùi

TN%20%20Camera%20lui_resize.jpg

Camera lùi

TN%20%20He%20thong%20tui%20khi_resize.jpg

Hệ thống túi khi

TN%20%20Khoi%20hanh%20ngang%20doc_resize.jpg

Khởi hành ngang dóc

TN%20%20Khung%20hap%20thu%20luc_resize.jpg

Khung hấp thụ lực

TN%20ASEAN%20NCAP%205%20star_resize.jpg

 ASEAN NCAP 5 star

 

tinh%20nang%201.jpg

tinh%20nang%202.jpg

mau%20xe.jpg

Bac.JPG

Den.JPG

Do.JPG

Titan.JPG

Trang.JPG

Xanh%20dam.JPG

phu%20kien%201.jpg

phu%20kien%202.jpg

Trang chủ