HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 077.26.92.888

Honda Jazz

Honda Jazz

Camera%20lùi%20-%203%20góc%20quay.jpg

Camera lùi - 3 góc quay

Camera lùi

Camera lùi

Cân bằng điện tử (VSA)

Cân bằng điện tử (VSA)

Chống bó cứng phanh (ABS)

Chống bó cứng phanh (ABS)

Hệ%20thống%206%20túi%20khí.jpg

Hệ thống 6 túi khí

 Xếp%20hạng%205%20sao%20ASEAN%20NCAP.jpg

Xếp hạng 5 sao ASEAN NCAP

 

 

Nội dung chưa cập nhật
Trang chủ