HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 0122.26.92.888

Bảo Dưỡng 1000km đầu tiên

20/01/2014 14:02

LẦN BẢO DƯỠNG ĐẦU TIÊN
Lần bảo dưỡng định kỳ đầu tiên khi xe đã chạy được 1.000 km hay chạy được trong vòng một tháng là nhằm đảm bảo cho mọi chiếc xe của Honda đều được chăm sóc và đặc biệt lần bảo dưỡng đầu tiên được yêu cầu trong thời gian chạy rà là để đảm bảo cho xe có thể hoạt động mà không có sự cố nào xảy ra. Nó giúp cho Đại lý Honda uỷ nhiệm nơi bạn mua xe có thể kiểm tra chiếc xe của bạn trong suốt giai đoạn đầu tiên và quan trọng này và có thể tiến hành những điều chỉnh cần thiết