HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 0122.26.92.888

Bảo hành xe mới

20/01/2014 13:55

Các điều khoản bảo hành dành cho xe mới:

1.  Các điều khoản bảo hành này được áp dụng cho xe ôtô Honda mới do Công ty Honda    Việt Nam sản xuất và được bán tại các đại lý Honda ủy nhiệm và chỉ có giá trị tại Việt Nam.

2.  Công ty Honda Việt Nam chịu trách nhiệm bảo hành cho mỗi chiếc xe mới được bán và giao khách hàng mua lẻ về các khiếm khuyết do vật liệu hay sản xuất trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng bình thường trong 3 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

3.  Các đại lý Honda ủy nhiệm sẽ tiến hành sửa chữa hay thay thế miễn phí các phụ tùng được kết luận là có sai hỏng trong giới hạn bảo hành (miễn phí cả về nhân công và phụ tùng thay thế). Tất cả các phụ tùng sai hỏng được thay thế bằng phụ tùng mới theo điều kiện bảo hành này sẽ trở thành tài sản của Honda Việt Nam.

4.  Các sửa chữa bảo hành phải do Đại lý Honda ủy nhiệm thực hiện. Đại lý Honda ủy nhiệm sẽ tiến hành dịch vụ bảo dưỡng theo yêu cầu của chủ xe và chủ xe phải trả cho các chi phí phát sinh. Chi phí vận chuyển xe đến hoặc từ Đại lý Honda ủy nhiệm thuộc về trách nhiệm của chủ xe.

5.  Chuyển bảo hành: Các chủ xe đăng ký tiếp sau có thể được hưởng những quyền lợi của các phần bảo hành chưa hết hạn bằng cách hoàn thành phiếu đăng ký bảo hành cho chủ xe tiếp sau và gửi tới Honda Việt Nam qua Đại lý Honda ủy nhiệm.

6.  Honda Việt Nam bảo lưu quyền tiến hành bất cứ một thay đổi nào về thiết kế khi thấy cần thiết mà không cần thông báo.

7.  Ắc-quy: Thời hạn bảo hành bình ắc-quy là  tháng hoặc 20.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Tin bài khác

Xem tất cả »