HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 0122.26.92.888

Chiến dịch "Đồng Sơn 2013"

20/01/2014 15:36

Clip_114.jpgI. Thời gian: Bắt đầu 22/4/2013 đến 11/05/2013

II. Nội dung chính: Áp dụng cho tất cả các khách hàng sửa chữa đồng sơn trong thời gian diễn ra chiến dịch với khuyến mãi:

1. Giảm 10% phụ tùng đồng sơn

 2. Giảm giá 15% dịch vụ Chăm sóc làm đẹp xe

 3. Quà tặng (1 cặp gối tựa đầu)

 4.Giảm giá 20% Gia hạn bảo hành cho tất cả các khách hàng làm dịch vụ tại đại lý

 

 

qua.jpg

Hình ảnh chụp có thế khác so với thực tế

Đặc biệt tri ân khách hàng đại lý sẽ gia tăng ưu đãi: giảm thêm 10% chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

- Huỳnh Thanh Phong, Trợ lý Quản Đốc (0907 815 888)

- Trần Thị Thu Giang, Nhóm trưởng - Phòng quan hệ khách hàng (0908 746 888)

- Nguyễn Thị Hải Yến, Nhân viên Phòng quan hệ khách hàng (0908 354 888)