HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 0122.26.92.888

Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết 05.04 đến 19.05.2018

02/04/2018 11:37

SS.png

Thông tin cụ thể như sau: 

I.  Tên chương trình“ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT”

II. Thời gian: 05/04/2018 đến hết 19/05/2018

III. Nội dung chính:

- Tặng 100%  nhớt Honda đối với dự toán sửa chữa trên 5.000.000.

- Giảm giá 50 % giá trị thay nhớt Honda đối với đự toán sửa chữa từ 2 triệu đến 5 triệu.

- Giảm giá 5% khi mua sản phẩm Lốp xe.

- Giảm gía từ  5% đến 10% khi thay Bố thắng.

- Giảm giá 10%  giá gói Gia Hạn Bảo Hành cho khách hàng mua xe mới hoặc đang sử dụng.

*Note: Việc tặng nhớt và giảm giá nhớt không áp dụng đối với những dự toán làm bảo hiểm.

-  Tặng nhớt và giảm giá nhớt chỉ áp dụng cho lần làm dịch vụ tại đại lý ( KH không được mang nhớt về và không được lấy Voucher). 

Trang chủ