HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 0122.26.92.888

LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

20/01/2014 14:03

LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Lịch bảo dưỡng được nêu trong cuốn sổ bảo hành và trong "Sách hướng dẫn sử dụng". Lịch bảo dưỡng này được thiết kế để giúp bạn có được một chiếc xe với hiệu suất hoạt động tốt, có độ bền, độ tin cậy lớn và phải được thực hiện để đảm bảo quyền lợi bảo hành xe của bạn có giá trị.