HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 0122.26.92.888

Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn - Lâm Đồng

20/09/2018 11:04

•Chương trình: Tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.
•Bên nhận tài trợ: Trường THCS Phú Hội
•Địa điểm: Huyện Đức Trọng– Tỉnh Lâm Đồng
•Thời gian trao tài trợ: ngày 04/09/2018
•Tổng số tiền tài trợ: 100.000.000 đồng.
Picture1.jpg
 
Picture2.jpg
 
Picture3.jpg
 
 
Picture4.jpg
 
Picture6.jpg
 
Trang chủ