In - Kim Thanh
In trang
09:03 - 27/03/2014
City

 

 

 

TN%20%20Cam%20bien%20sau_resize.jpg

Cảm biến sau

TN%20%20camera%20-%20view_resize.jpg

Camera lùi

TN%20%20Camera%20lui_resize.jpg

Camera lùi

TN%20%20He%20thong%20tui%20khi_resize.jpg

Hệ thống túi khi

TN%20%20Khoi%20hanh%20ngang%20doc_resize.jpg

Khởi hành ngang dóc

TN%20%20Khung%20hap%20thu%20luc_resize.jpg

Khung hấp thụ lực

TN%20ASEAN%20NCAP%205%20star_resize.jpg

 ASEAN NCAP 5 star