HOTLINE: Service: 0907.815.888 Sales: 0122.26.92.888

Mức phí bảo hiểm Honda

20/01/2014 14:28

Mức phí bảo hiểm Honda mới (xe mới)

(áp dụng từ 01/09/2009 đến 28/02/2010)

Bảo hiểm thân xe Vàng S-Vàng Bạc S-Bạc Đồng  
Bảo hiểm tồn thất động cơ do ngập nước Không Không Không  
Thanh toán chi phí thuê xe Không Không Không  
Bảo hiểm mất cắp bộ phận Không  
Mức miễn thường/vụ tổn thất 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 VND
Tỉ lệ 2% 1.80% 1.70% 1.50% 1.40%  
Phí bảo hiểm thân xe ở trên đã bao gồm VAT
Lưu ý: Giảm 5% phí bảo hiểm thân xe cho khách hàng CRV có bằng lái trên 2 năm.    

 

Mức phí gia hạn bảo hiểm Honda (xe tái bảo hiểm)

(áp dụng kể từ 01/08/2009)

Tỉ lệ tổn thất(%) NCD <=60 61 - 80 80 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250  >250
Tăng/giảm -30% -20% -5% 10% 20% 30% 70% Refer

Tin bài khác

Xem tất cả »